XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆULớp Sở hữu trí tuệ Cô Thu Hà – Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Nhóm 19 – Big Storm
Lưu Đức Trung 1511110877
Nguyễn Thị Minh Thư 1511110771
Đoàn Duy Thành 1415510141
Hồ Xuân Hưng 1511120023
Vũ Thị Quỳnh Anh 1511120007
Nguyễn Thị Mai 1511110515

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *