Vòng loại 2 – Chặng 2 | Trí tuệ văn hóa | 2015.12.18.(10)Kênh YouTube hàng đầu của sinh viên, giảng viên và các thế hệ nghệ sĩ trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM, nơi cập nhật những video đa dạng và hấp dẫn nhất

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Website: www.skdahcm.edu.vn

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *