Trồng Rau Đầu Mùa Cho Vườn Sau Nhà Canada | Trồng Bí Ngồi Cà Chua Dưa Rau Xà Lách #43Hôm nay mình trồng được rất nhiều thứ cho vườn sau nhà. Tranh thủ thời tiếc bắt đầu ấm trồng cho kịp mùa.

#BíNgồi #CàChua #DưaLeo #XàLách

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *