Thẻ: Cập nhật iOS

Sau iPod sẽ đến cổng lightning bị khai tử trên – iPhone, Airpods,…

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp

"ĐỘ" THÊM MỘT ÍT ĐÈN LED CHO MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI #Shorts

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp

Cập Nhật iOS 15.5 RC: Pin chưa ngon ngay ngày đầu cập nhật, sắp có bản chỉnh thức

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp

iOS 15.5 Chính Thức Khi Nào Ra Mắt, Không Cần Sàng Cáp Khi Thay Pin Tại Điện Thoại Vui ASP

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp

Dòng iPod Cuối Cùng Khai Thử Sau 20 Năm, Tiền Thân Của iPhone Lộ Diện

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp

APPLE KHAI TỬ iPOD TOUCH – Kết Thúc Kỷ Nguyên 21 Năm Của Một Tượng Đài

🔧 Bảo hành – Sửa chữa Apple iPhone, iPad, Mac … chính hãng tại Điện Thoại Vui ASP : Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại – laptop tại Điện Thoại Vui: Tư vấn FREE…

Đọc tiếp