Siêu Trí Nhớ Ứng Dụng: Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập trên AndroidKiên Siêu Trí Nhớ đây,
Thành viên của Biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam đây.

Kiên vừa là một tuyển thủ vừa là một nhà đào tạo hướng dẫn cho mọi người rèn luyện Siêu Trí Nhớ để Ứng Dụng thực tế. Chứ còn chỉ biết biểu diễn mà không dùng được trong học tập và cuộc sống thì bỏ đi nhé.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về Nội dung, học phí và cách đăng ký tham dự lớp học online qua website của Kiên.
Link web:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.