Sản xuất sách audio bằng bộ đọc trí tuệ nhân tạo – Buổi 3Link đăng nhập Zoom:

Hoặc đăng nhập bằng Webinar ID: 822 8193 1345

Khách mời Nguyễn Văn Đức:
– Thiết lập thông số ban đầu cho tập tin âm thanh văn bản
– Cách thức tạo tập tin âm thanh thô thành sách audio hoàn chỉnh.
+ Tạo tiêu đề
+ Lồng nhạc nền
+ Ghép hiệu ứng âm thanh
– Ghép hình ảnh vào sách audio để tạo thành video bằng phần mềm REAPER

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.