Nuôi Con Sơ Sinh Trong Trại Tù “Cải Tạo” – Câu Chuyện của Bà Lê Thị Xuân | Lịch Sử Qua Chuyện Kể[English below] Nuôi Con Sơ Sinh Trong Trại Tù “Cải Tạo” – Câu Chuyện của Bà Lê Thị Xuân | Lịch Sử Qua Chuyện Kể | VHM

Lịch Sử Qua Chuyện Kể là một trong những dự án của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt để lưu lại những câu chuyện trong ký ức, trực tiếp qua lời thuật chuyện của những người đã từng tham gia hay là nhân chứng trong các sự kiện lịch sử cận đại. Dự án này là một công trình nghiên cứu mục đích sưu tầm, lưu trữ và giải thích lịch sử người Việt tỵ nạn.

Những người Việt tỵ nạn sống sót cần có cơ hội trực tiếp chia sẻ cụ thể đầy cảm xúc về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc chứng kiến những biến cố lịch sử của dân tộc, trên con đường đi tìm tự do, cũng như là những khó khăn bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội để có thể thông cảm và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các thế hệ tỵ nạn; đồng thời cũng là tạo cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, hãnh diện và nhớ ơn những hy sinh và can đảm của tiền nhân.

Nếu quý vị có những kỷ vật và câu chuyện muốn được chia sẻ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
➤ Email: [email protected]
➤ Phone: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
➤ Website:
➤ Facebook:

Raised a Newborn in the “Re-education” Camp | The Story of Xuan Thi Le

VIETNAMESE HERITAGE MUSEUM | ORAL HISTORY PROJECT: Through these oral history interviews, we will be able to learn and celebrate the personal experiences of notable Vietnamese-Americans, who offer their own accounts of history. These interviews document aspects of the historical experience of Vietnamese refugees, immigration, and settlement, which tend to be missing from most mainstream sources. These oral history documentaries will provide an avenue for both understanding and appreciating of the present and future generations of Vietnamese refugees throughout the world.

➤ Email: [email protected]
➤ Phone: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
➤ Website:
➤ Facebook:

#boatpeople​​​​​ #vietnameserefugee​​​​​ #reeducationcamp​​​​#vietnameseheritagemuseum​​​​​ #vietnamesemuseum​​​​ #vhmusa

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *