Míc relacart er 3600 chính hãng về hàng mời các bácMíc relacart er 3600 chính hãng về hàng mời các bác
🎤 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐕𝐈𝐏 𝐑𝐄𝐋𝐀𝐂𝐀𝐑𝐓 𝐄𝐑 𝟑𝟔𝟎𝟎
🔹 Sóng vòm công nghệ thu phát gốc( pin dùng như điệnt hoại đen trăng)
🔹 Col neo(neomidium) cho độ nhạy cao dài bass dày đều 3 dài và đặc biệt ko lo hú rít
🏠 Xem hàng tại Quốc lộ 37, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình.
☎️ 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂: 0988.322.626 𝐂𝐎𝐃 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐈 𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐂𝐎𝐃
𝗚𝗜𝗔́:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *