Mất 2 ngày mới bắt được rắn độc | TGSB # 351Mất 2 ngày mới bắt được rắn độc | TGSB # 351
#truonggiangsanbat #truonggiangsb #giangkabatran #daohangbatran

—————————————————————————————-
– Để Liên hệ với nhóm qua số điện thoại:
+ Giang: 0346.043.981
+ Hoàng: 0981.028.024
+ Tâm: 0907.354.321

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *