Lịch sử của Phật Giáo (ở Việt Nam) | Nhện lịch sử | SPIDERUMThông qua câu chuyện về hành trình phát triển, tầm ảnh hưởng của Phật giáo ở Việt Nam, người viết hy vọng có thể đem đến một góc nhìn toàn cảnh hơn về ý nghĩa thật sự của đạo Phật. Bởi điều đáng buồn là dù Phật giáo hướng đến sự giải thoát khỏi những tham, sân, si thì việc thực hành Phật giáo của nhiều người hiện tại lại là một mưu cầu cho chính sự tham, sân, si ấy. Sự phát triển của Phật giáo ở xã hội hiện đại, vì vậy, nên được nhìn nhận như thế nào?
______________
Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi:

Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”:

______________
Nội dung:
00:00 – Start
00:18 – Nguồn gốc của Phật giáo
05:22 – Triết lý Phật giáo: Bình đẳng trong khổ đau và con đường giải thoát
07:17 – Tứ đế là gì?
09:08 – Bát chánh đạo là gì?
14:42 – Niết bàn là gì?
16:03 – Hai tông phái của Phật giáo – Tiểu thừa và Đại thừa
19:20 – Hành trình du nhập của Phật Giáo vào Việt Nam
22:27 – Phật giáo thời Đinh – Lê – Lý – Trần (thế kỷ X đến thế kỷ XV)
30:28 – Phật giáo thời Lê đến nhà Nguyễn (XV-XX)
35:15 – Phật giáo thế kỷ XX
36:37 – Phật giáo thời hiện đại
39:26 – Con đường trở thành Phật tử
______________
Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi
Editor: Hikari
______________
Bản quyền video:

Bản quyền nhạc:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #phatgiao #nhenlichsu

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *