Menu

Giảm 14 %

iPhone X New Fullbox 100% LL/A

Giảm 14 %

iPhone X New Fullbox 100% LL/A

17.290.000 đ

14.790.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone X New Fullbox 100% LL/A

17.290.000 đ

14.790.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in)

Trọng lượng 174 g (6.14 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung OLED, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.8 inches

Độ phân giải màn hình 1125 x 2436 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 15 %

Iphone X Chính hãng VN/A

Giảm 15 %

Iphone X Chính hãng VN/A

19.800.000 đ

16.900.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

Iphone X Chính hãng VN/A

19.800.000 đ

16.900.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in)

Trọng lượng 174 g (6.14 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung OLED, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.8 inches

Độ phân giải màn hình 1125 x 2436 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 1 %

IPhone 8 Plus Likenew 99%

Giảm 1 %

IPhone 8 Plus Likenew 99%

8.690.000 đ

8.790.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 8 Plus Likenew 99%

8.690.000 đ

8.790.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.4 x 78.1 x 7.5 mm (6.24 x 3.07 x 0.30 in)

Trọng lượng 202 g (7.13 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 14 %

Iphone 8 Plus Chính hãng VN/A

Giảm 14 %

Iphone 8 Plus Chính hãng VN/A

15.290.000 đ

13.090.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

Iphone 8 Plus Chính hãng VN/A

15.290.000 đ

13.090.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.4 x 78.1 x 7.5 mm (6.24 x 3.07 x 0.30 in)

Trọng lượng 202 g (7.13 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 12 %

IPhone 8 Likenew 99%

Giảm 12 %

IPhone 8 Likenew 99%

6.690.000 đ

5.890.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 8 Likenew 99%

6.690.000 đ

5.890.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in)

Trọng lượng 148 g (5.22 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 7 50 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 11 %

iPhone 8 Chính hãng VN/A

Giảm 11 %

iPhone 8 Chính hãng VN/A

13.250.000 đ

11.850.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone 8 Chính hãng VN/A

13.250.000 đ

11.850.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in)

Trọng lượng 148 g (5.22 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 7 50 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 13 %

IPhone 7 Plus Likenew 99%

Giảm 13 %

IPhone 7 Plus Likenew 99%

6.990.000 đ

6.090.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 7 Plus Likenew 99%

6.990.000 đ

6.090.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)

Trọng lượng 188 g (6.63 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 13 %

iPhone 7 PLus Chính hãng VN/A

Giảm 13 %

iPhone 7 PLus Chính hãng VN/A

10.290.000 đ

8.990.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone 7 PLus Chính hãng VN/A

10.290.000 đ

8.990.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)

Trọng lượng 188 g (6.63 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 20 %

IPhone 7 Likenew 99%

Giảm 20 %

IPhone 7 Likenew 99%

4.990.000 đ

3.990.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 7 Likenew 99%

4.990.000 đ

3.990.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)

Trọng lượng 138 g (4.87 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 750 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 29 %

iPhone 7 Chính hãng VN/A

Giảm 29 %

iPhone 7 Chính hãng VN/A

10.490.000 đ

7.490.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone 7 Chính hãng VN/A

10.490.000 đ

7.490.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)

Trọng lượng 138 g (4.87 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 750 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 20 %

IPhone 6S Plus Likenew 99%

Giảm 20 %

IPhone 6S Plus Likenew 99%

5.090.000 đ

4.090.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 6S Plus Likenew 99%

5.090.000 đ

4.090.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)

Trọng lượng 192 g (6.77 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 14 %

iPhone 6S Plus Chính hãng VN/A

Giảm 14 %

iPhone 6S Plus Chính hãng VN/A

8.490.000 đ

7.290.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone 6S Plus Chính hãng VN/A

8.490.000 đ

7.290.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in)

Trọng lượng 192 g (6.77 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 5.5 inches

Độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 26 %

IPhone 6S Likenew 99%

Giảm 26 %

IPhone 6S Likenew 99%

3.790.000 đ

2.790.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

IPhone 6S Likenew 99%

3.790.000 đ

2.790.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)

Trọng lượng 143 g (5.04 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 750 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 16 %

iPhone 6S Chính hãng VN/A

Giảm 16 %

iPhone 6S Chính hãng VN/A

7.290.000 đ

6.150.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

iPhone 6S Chính hãng VN/A

7.290.000 đ

6.150.000 đ

Hãng sản xuất Apple

Kích thước 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)

Trọng lượng 143 g (5.04 oz)

Loại SIM Nano-SIM

Loại màn hình Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu

Kích thước màn hình 4.7 inches

Độ phân giải màn hình 750 x 1334 pixels

Hệ điều hành iOS

Mua ngay

Giảm 37 %

Iphone SE Likenew 99%

Giảm 37 %

Iphone SE Likenew 99%

2.690.000 đ

1.690.000 đ

Mua

Khuyến mại:Sạc và cáp cao cấp Ốp lưng và cường lực

Iphone SE Likenew 99%

2.690.000 đ

1.690.000 đ

Màn hình: IPS LCD, 4", Retina

Hệ điều hành: iOS 9

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 1.2 MP

CPU: Apple A9 2 nhân

RAM: 2 GB

Bộ nhớ trong: 16 GB

Thẻ SIM: 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

Dung lượng pin: 1642 mAh

Mua ngay

icon loading video