Menu

iOS 11 sẽ cho phép gọi FaceTime nhiều người cùng lúc

26/02/2020

Factime – Tính năng gọi video trên hiện tại chỉ cho phép 2 người kết nối với nhau, tuy nhiên điều này sẽ thay đổi khi iOS 11 ra mắt. Facetime là tính năng gọi video trên nền tảng iOS được Apple ra giới thiệu lần đầu vào năm 2010. Hiện nay tính năng này mới cho phép 2 người gọi video với nhau cùng một lúc.

Tin liên quan

mua-bao-hanh

Factime – Tính năng gọi video trên hiện tại chỉ cho phép 2 người kết nối với nhau, tuy nhiên điều này sẽ thay đổi khi iOS 11 ra mắt.

Facetime là tính năng gọi video trên nền tảng iOS được Apple ra giới thiệu lần đầu vào năm 2010. Hiện nay tính năng này mới cho phép 2 người gọi video với nhau cùng một lúc.