Giải tuyển chọn ASIAD 19 Hàng Châu | Uông Dương vs Lý Hàn Lâm | 01/05/2022 | Vòng 6#UongDuong #LyHanLam #ThangLongKyDao

Giải tuyển chọn ASIAD 19 Hàng Châu | Uông Dương vs Lý Hàn Lâm | 01/05/2022

Link :

Nam tử tổ: Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Uông Dương, Mạnh Thần, Hứa Quốc Nghĩa, Lục Vĩ Thao, Triệu Kim Thành, Hoàng Trúc Phong, Chung Thiểu Hồng, Vũ Tuấn Cường, Túc Thiểu Phong, Lí Hàn Lâm.
Nữ tử tổ: Trương Quốc Phượng, Kim Hải Anh, Triệu Quan Phương, Quốc Dân Đảng Lôi, Trần Hạnh Lâm, Khi Phượng Lan, Lương Nghiên Đình, Đường Tư Nam, Ngô Khả Hân, Tả Văn Tĩnh, Trương Đình Đình, Lí Việt Xuyên, Trầm Nhớ Trần Tục, Lưu Ngọc, Tôn Văn.
Ngày 29/4 8h00 đệ 1 , 14h00 đệ 2
Ngày 30/4 8h00 đệ 3, 14h00 đệ 4
Ngày 1/3 8h00 đệ 5, 14h00 đệ 6
Ngày2/5 8h00 đệ 7

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.