Điện thoại củ giá rẻ. Nokia 6.1plus 650k, ss g530 500k, ss j2prime 650k, j500 650k, j5prime 950k…Dũng e bán điện thại củ giá rẻ, Nokia 6.1plus 650k, ss g530 500k, ss j2prime 650k, j500 650k, j5prime 950k, redmi note 6 pro 2100k, oppo f5 1600k…

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *