Điện Biên Phủ 1954 và 3 bài học của tướng Giáp | Nhện lịch sử | Golden Nguyen | SPIDERUMĐêm nay là đêm cuối trước trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi mà quân Việt Nam sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *