Đất Ba Thục Lưu Bị thời nay: Vũ Hầu-Vũ Long-Lạc Sơn-Nga MiPhần 2 chuyến tham quan Tứ Xuyên là đất của nhà Thục Hán xưa kia với các chân nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Viếng thăm Trùng Khánh Vũ Long, Lạc Sơn, Nga Mi.
0:00 Sơ lược về chuyến đi
1:54 Đại học Tứ Xuyên
4:40 Vũ Hầu tự thờ Khổng Minh & Lăng Lưu Bị
12:47 Phố cổ Cẩm Lý
20:08 Hành trình đến Trùng Khánh
22:59 Thiên Sinh Tam Kiều
27:21 Lạc Sơn Đại Phật
36:57 Núi Nga Mi
💢Facebook:
💢Instagram:
💢Thông tin chi tiết chuyến đi, xin mời đọc:
💌Email: [email protected]
Nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để du lịch khắp thế gian nhé!
—–
If you are not pleasant of some sound & image in the video, pls contact me I will consider to edit or remove. Thank you!

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *