Cập Nhật Giáo Viên làm gì khi học sinh sử dụng điện thoại trong lớp Toàn Cảnh quy định mới NhấtCấm đoán là bảo thủ, lạc hậu, là đi ngược lại xu thế, là tự đóng cửa tương lai của mình, tương lai thế hệ trẻ, tiền đồ đất nước.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *