Cách tổ chức sự kiện trong nhà trường, họp mặt tập thể


Hướng dẫn cách Cách tổ chức sự kiện trong nhà trường, họp mặt tập thể, có thể gồm các bước:

– Một nhóm gồm nhiều thành viên có những kỹ năng và sở trường khác nhau, hãy lưu ý đến các điểm mạnh của họ để phân công công việc ( Họ có thể giúp chuẩn bị phần lên kê kế hoạch và ngân sách, soạn giấy mời và áp phích quảng cáo….).

– Đảm bảo được một đội ngũ tình nguyện viên đầy nhiệt huyết. Nếu họ có quan hệ kết nối tốt, việc mời các khách quan trọng sẽ dễ dàng hơn.

– Chuẩn bị ngân sách ( Phải bao gồm tất cả các loại phí thu – chi, tài trợ, chi tiêu phát sinh…)

– Chuẩn bị bản áp-phích nháp, phải bao gồm dự trù về ngày giờ, địa điểm (vị trí), khách cấp cao, tên sự kiện, chủ đề hoặc bảng nhãn của sự kiện.

– Chuẩn bị thời gian biểu cho các hoạt động của sự kiện

– Chuẩn bị bảng thời gian chi tiết cho từng hoạt động của sự kiện

– Đảm bảo về thông tin kịp thời và đầy đủ cho các thành viên nhóm và giám sát viên. Sự cộng tác tốt sẽ giúp cho công việc của bạn trôi chảy hơn.

Thực hiện :

– Cố định về thời gian, địa điểm, khách mời chủ chốt, tên và chủ đề sự kiện.

– Thống nhất về ngân quỹ, thời gian biểu… với các thành viên nhóm và giám sát viên.

– Thêm một lần nữa, gặp các thành viên nhóm và tình nguyện viên để suy nghĩ bàn bạc về các vấn đề có thể xảy ra. Đây cũng là thời điểm phù hợp nhất để thảo luận kế hoạch hoạt động.

– Giao công việc cho nhiều thành viên khác nhau và giao cho người có kinh nghiệm nhất phối sắp xếp các hoạt động. Nếu là một sự kiện truyền thông, hãy để nhiều người sắp xếp họat động dưới sự giám sát của một người, lãnh đạo nhóm phải là người được các thành viên khác tin cậy.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *