BIỂU DIỄN Ô TÔ MẠO HIỂM THÓT TIM TẠI RUSS SWIFT STUNT SHOW 2016Lần đầu tiên ra Hà Nội, kỷ lục gia thế giới biểu diễn ô tô mạo hiểm Russ Swift đã làm cho khán giả mãn nhãn với những màn trình …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *