Benny Truong sáng VN 13/05/2022 – Hãy lên tiếng, đừng im tiếng❤️🗽 #1594🗽❤️ TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM 🌹❤️ TỔ QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM .
🌏🗽🗽🗽🌏DÂN CHỦ HOÁ cho VIỆT NAM LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH THÔNG MINH cho Dân và cũng như cho Đảng ‼️ TỔ QUỐC , DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM🗽❤️🗽
🌏 Năm 🐅 Ủng hộ TOÀN DÂN LÊN TIẾNG ĐÒI ĐCS BỎ điều 4HP – Thực thi điều 25 Hiến Pháp và chọn ngày Bầu cử Quốc Hội của dân (không phải của Đảng) và tổ chức tổng tuyển cử TỔNG THỐNG theo thể thức TỰ DO , DÂN CHỦ có Quốc Tế Giám Sát🗽❤️🗽 ‼️
🔴 Nhận định: ĐỌC và SHARE 🔴 Thông báo: TÌNH HỮU NGHỊ 4 TỐT 16 VÀNG giữ VIỆT CỘNG (HCM) và TRUNG CỘNG (MAO TRẠCH ĐÔNG) là ĐẠI HỌA của Việt Nam‼️ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN cho Việt Nam là TỬ HUYỆT của MỘNG bá chủ, Á Châu/Thế Giới và LÀM CHỦ lãnh thổ Việt Nam (ĐỊA CHÍNH TRỊ Thế Giới ), của Trung Cộng ‼️ TỰ DO DÂN CHỦ đồng nghĩa THỊNH VƯỢNG, VĂN MINH , NHÂN BẢN và ĐỘC LẬP cho Việt Nam🗽❤️🗽
🔴 Dân tộc Việt sẽ làm gì khi LÃNH THỔ VN đã và đang tiếp tục rao bán bán cho TQ và Dân Số và Phố Sá người TQ đang tiếp tục tăng cao ở VN?
🔴2022 Cơ hội cho ĐCSVN trả lại quyền TỰ QUYẾT , TỰ DO DÂN CHỦ, cho người dân VN và Cơ hội đã đến cho Đảng chính trị đối lập trực diện cạnh tranh SÒNG PHẲNG với ĐCS🗽 Dân sẽ chọn TỰ DO DÂN CHỦ hay ĐỘC TÀI CS?
🗽❤️🗽 COUNTRY (Tổ Quốc) , HONOR (Danh Dự) , RESPONSIBILITY (Trách Nhiệm)
🔴 TIN NÓNG:
CTN Nguyễn Xuân Phúc hỏi, Tại sao dân Việt Nam nghèo?
🔴 Chúng ta cần Đảng đối lập với Đảng CS‼️ Đảng nào có đủ THỰC LỰC, VĂN HÓA và TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ để CẠNH TRANH TRỰC TIẾP với ĐCSVN?
🔴 Thông báo: 2022 #VNKCS‼️ #TẨY CHAY ĐCS lấy lại TỰ DO DÂN CHỦ cho VN‼️ĐCSVN chính là bọn CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ‼️SHARE 🗽❤️🗽
✅ Người Dân Quan Tâm Điều Gì ❓22 Bộ làm được gì cho dân?
✅ Văn Hoá❓
✅ Kinh Tế ❓
✅ Chính Trị❓
✅ Giáo Dục❓
✅ Đạo Đức Xã Hội❓
✅ Môi Trường❓
✅ Y Tế❓
✅ An Sinh Xã Hội ❓
✅ Giao Thông❓
✅ Thể Chế ❓
✅ Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền
Thứ 6 Ngày 13/5/22 Lúc 7:30 Sáng – Thur. 5/12/22 @ 8:30 pm

Việt Nam không cộng sản
Vietnam Not Communist

#MienTayTuDo #BennyTruong #VietNamKhongCongSan #VietnamNotCommunist

Thông tin liên hệ: [email protected], [email protected]

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *