Bài 1. Numpy | Trí Tuệ Nhân Tạo ▶ Deep Learning với PythonNumPy là gói cơ bản trong Python phục vụ tính toán khoa học. NumPy được sử dụng trong rất nhiều các package khác dù cho bạn có biết điều đó hay không.

Về bản chất, NumPy là một thư viện python cung cấp các đối tượng mảng đa chiều và dẫn xuất của chúng. Bên cạnh đó, NumPy có cơ chế thao tác nhanh trên mảng và một loạt các phép toán cao cấp khác.

Code và bài tập tại:

Xem toàn bộ khoá học tại:

Khóa học hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể lập trình Deep Learning với Python

– Làm quen với Google Colab:
– Đăng ký nhận ebook miễn phí:

► Website:
► Facebook:
► Youtube:
► Twitter:
► BMC:

#trituenhantaoio #python #AI #deeplearning #numpy

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.