Tác giả: Thích Lang Thang

Ớn lạnh tiếp cận bé gái 17 tuổi có đôi mắt nhìn thấy hồn ma xung quanh mình

Ớn lạnh tiếp cận bé gái 17 tuổi có đôi mắt nhìn thấy hồn ma xung quanh mình * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện lạ, những mảnh…

Đọc tiếp

Nổi da gà rắn khổng lồ vừa xuất hiện ngày tết Khmer và gặp đường đi nó bò mà rợn người

Ớn lạnh rắn bằng thùng nước vừa xuất hiện ngày tết Khmer và gặp đường đi nó bò mà rợn người * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện…

Đọc tiếp

Ớn lạnh đi núi Tô bị vong 3 tuổi nhập đòi lập bàn thờ ăn đồ cúng nghe nổi ốc cục

Ớn lạnh đi núi Tô bị vong 3 tuổi nhập đòi lập bàn thờ ăn đồ cúng nghe nổi ốc cục * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện…

Đọc tiếp

Ớn lạnh gặp người đàn ông bị cô gái 16 tuổi treo cổ giấu giữa bụi tre trở nên khác thường

Ớn lạnh gặp người đàn ông bị cô gái 16 tuổi treo cổ giấu giữa bụi tre trở nên khác thường * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện…

Đọc tiếp

Vợ bỏ khiến người đàn ông lang thang ngủ ven đường mượn rượu thay bầu tâm sự

Vợ bỏ khiến người đàn ông lang thang mượn rượu thay bầu tâm sự * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện lạ, những mảnh đời bất hạnh, khám…

Đọc tiếp

50 năm ăn xin hai đời với người đàn ông mù nghe mà thương xót về hoàn cảnh

Thương xót người đàn ông mù 50 năm ăn xin có hoàn cảnh xót xa * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện lạ, những mảnh đời bất hạnh,…

Đọc tiếp

Xem rợn người Ông lão ăn đồ thiu sống trong căn chòi tạm ven đường

Xem rợn người ông lão ăn đồ thiu sống trong căn chòi tạm ven đường * NỘI DUNG KÊNH THÍCH LANG THANG: Chuyên quay về độc lạ, tâm linh, huyền bí, phật pháp, chuyện lạ, những mảnh đời bất hạnh,…

Đọc tiếp